Loading
0

很少有人知道,巨轮珠壶是专为日本煎茶道而量身定做的

很少有人知道,巨轮珠壶是专为日本煎茶道而量身定做的

“近時有一種奇品、邦俗呼曰具輪珠、所謂小圆式、鹅蛋式之類也、形有大小、製有精粗、泥色有朱、有紫、有梨皮、小而精者、曰獨茶銚、粗而小者、曰丁稚……而其為器拙而密、樸而雅、流直而快於注湯、大小適宜有韻致、是所以盛行於世也、请者京坂好事家渴望心醉、一覩茲壺、津津流涎、爭購競求、不惜百金二百金、必獲而後已、至曰非獲具輪珠者、難與言茗事……”

——奥玄宝《茗壶图录》

巨轮珠又名具轮珠,乃古典传统器型,盛行于清末,尤其出口日本很多,之后又风靡台湾茶界。此款壶型,设计原意本就是实用器型,大口盖便于倾倒茶渣,直流炮口出水爽利。拿捏把握,壶盖摘拿,都方便自如。尤其古时人泡茶之余,爱把茶壶捧于掌心,摩挲把玩,此类圆形壶,小巧方便,更是适合。

有别于晚清传统制壶对均衡造型和精致工艺的追求,具轮珠在造型上多呈现出“不对称、不规整、不均齐”的“粗放”特征,工艺上亦多呈现出刻意明接、不事修坯,有意弱化和省略诸如明针修饰等传统制壶精加工工艺的“去工艺化”倾向。散发出与同时代制壶迥异的“未完成、不完整、非完美、非永存”的东瀛审美气息。

具轮珠“拙而密、朴而雅”的“拙朴”造型特征与工艺倾向,最初许是日本文人对明代紫砂语言和高古气息的自我解读与复古摹古,亦或不良商家有意为之的托老作伪。但更主要的因由恐怕是:煎茶道在经历了最初对明式趣味亦步亦趋的追随之后,于中兴之祖卖茶翁高游外的引领下,渐次展开了将明式趣味与东瀛审美碰撞融合的本土化进程。

奥玄宝在《茗壶图录》中将具轮珠归为“别种”。而具轮珠也确为茗壶发展史上的另类。百多年前日本煎茶席上令京坂好事家“渴望心醉,一睹兹壶,津津流涎,争购竞求”的“奇品”,于大陆却几乎未见传器。由此可推测,具轮珠自诞生之初,即是专应日本煎茶道需求而度身定做的外销品种。

而直接导致具轮珠异花奇放的日本煎茶道,则发端于日本江户时期。在高僧隐元隆琦(俗名林隆琦)1654年东渡扶桑将中国明代的泡茶法带入日本之后,曾为黄檗山万福寺僧人的被誉为“煎茶道中兴之祖”的“卖茶翁”柴山菊泉,将自由精神,文人意趣与明式泡茶法饮茶趣味相互融合,奠定了日本煎茶道精神与形式的基础。再经创立煎茶道花月庵流的田中鹤翁,小川流创立者小川可进等人的弘扬,最终确立了煎茶道在日本与抹茶道分庭抗礼的地位,并诞生诸多流派。

很少有人知道,巨轮珠壶是专为日本煎茶道而量身定做的

日本煎茶道参考批判日本抹茶道仪轨,以煎茶形式结合中国潮汕功夫茶俗,崇尚中国明代的文人风尚,以追求自由,不拘形式而被日本的文人墨客所喜爱。参与的群体亦以文人墨客为主。焚香、挂画、插花、点茶,中国古代文人的生活四艺,均体现在煎茶道里。笔墨纸砚、印谱等亦成为茶席的装点道具。

煎茶道尊重美,但不求繁复,崇尚简洁,提倡“和、敬、清、闲”的理念。其与抹茶道“和、静、清、寂”一字之别的“闲”,明确了煎茶道文人意趣与抹茶道禅宗理趣的本质差别。同时,煎茶道对于中国明代文人风骨和生活方式的推崇,连锁反应到对煎茶道具的选择——必以“唐物”(来自中国的器物)为最妙,也直接导致了具轮珠的复古之风与一壶难求。

“小圆式、鹅蛋式……流直而快于注汤”这些亦见于中国明末清初紫砂器的特征,在日本的煎茶道茶席上以潮汕功夫茶俗中的小容量茶器大放异彩,并结合日本文人的审美取向,去工求朴,去巧求拙,追求拙趣和朴雅。以华丽的转身完成了具轮珠向明清高古茶器,和日本文人对中国明清文化的寻根与致敬。

云南亚博体育苹果APP网开通微信公众号:云南亚博体育苹果APP(微信号:yunnanzitao),每天一篇亚博体育苹果APP知识,敬请关注。亚博体育苹果APP匠人宣传请联系站长电话/微信:15877904330(转山),谢谢您的来访。